2 december 12:00NAV Rotorfabriken

Vad är välmående i en föränderlig tid?

Life is made in relationshipping.

Communicating in shared nutrients, as trees
do, is a beautiful way to think of how our
communion might also be.

Life is
an enourmous conversation.

(Nora Bateson)


Välkommen till att delta i ett så kallat "Wam Data Lab" kombinerat med en enkel vegetarisk och värmande lunchsoppa. Vi kommer att samtala om vad välmående är och kan vara för oss i olika kontexter och sammanhang i en föränderlig värld. 

I ett så kallat Warm Data Lab deltar vi alla tillsammans, berättar, lyssnar och låter frågan vi valt för tillfället öppna sig inom oss och mellan oss när vi rör oss med den genom olika kontexter. Ingen är mer expert än någon annan, ingen är representant för något – alla möts och får dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv. 

Den enes erfarenhet öppnar någon annans minne som associeras med en tredjes fundering… Så växer relationer både mellan tankar och människor liksom mellan olika sammanhang och livsområden. Så frodas levande ekosystem av relationer där nya perspektiv och initiativ uppstår… 

Varmt välkommen!

Biljetter (inklusive soppa):
Ordinarie: 150 kr
Sponsorbiljett: 250 kr
Ingår i dags- och festivalpass

Mer info om tid och plats nedan!

Värdar för detta lunchsamtal är Ann Jönsson, Anna von Bothmer och Kerstin Bragby (Warm Data Lab certifierade).


Biljetter

Lite mer om "Warm Data Lab"


Ett Warm Data Lab bygger på gedigen teoretisk grund och har en tydlig, men praktiskt sett mycket enkel struktur. Där finns inte några målsättningar om resultat, samtalen dokumenteras inte och det görs inte några gruppredovisningar.

Det är ”bara” möten mellan människor, kontexter, perspektiv, berättelser… möten som skapar relationer och binder samman. Men utifrån den systemteoretiska grund vi utgår ifrån är det genom dessa relationer och sammanhang som förutsättningar för framtida förändringar möjliggörs.

Vi håller inte fast vid något, vi försöker inte kontrollera, behärska, styra eller få svar.
Så enkelt.
Så radikalt.

Läs mer om Warm Data Lab här

Biljetter


En del av NAV-festivalen

Den här lunchen är en del av festivalen "I Am Because We Are" som pågår den 29 november - 2 december. Temat för festivalen är inspirerat av begreppet Ubuntu. Ordet är en del av zulufrasen "Umuntu ngumuntu ngabantu", som bokstavligen betyder att en person är en person genom andra människor. Ubuntu har sina rötter i humanistisk afrikansk filosofi, där idén om gemenskap är en av samhällets byggstenar.

Läs mer om festivalen och ta del av hela programmet här.

Festivalen är en stödfestival för föreningen NAV:scen som verkar för gränsöverskridande samspel och möten runt samhällets gemensamma utmaningar. NAV:scen är en ideell förening som är beroende av medlemsavgifter och andra stöd för att vara en oberoende aktör för kultur, bildning och hållbar samhällsutveckling. Så vi välkomnar all hjälp vi kan få! Swisha gärna ett engångsbidrag till: 123 612 31 60. Du kan också stötta föreningen genom att bli medlem.  Läs mer om det här

Stort tack för ditt stöd!

Biljetter

Bra att veta

När: Lördagen den 2 december 2023

Tid: 12.00 - 14.00

Plats: NAV:scen Rotorfabriken, Värmdövägen 120, plan 2, Järla
Kom i tid (kan vara lite klurigt att hitta första gången).
Adressen är Värmdövägen 120 - mitt emot Södertörns Brandförsvar - men entrén ligger på "Rotorslingan" som går runt hela den inhägnade fastigheten som utgöra gamla Svenska Rotorfabriken. Du behöver ta dig in genom vänstra grinden som ligger i fastighetens västra del (närmast Sthlm). En NAV-skylt lyser på taket.

Biljetter (inklusive soppa):
Ordinarie 150 kr
Sponsorbiljett: 250 kr
Ingår i dags- och festivalpass

Vill du bli medlem i NAV? Läs mer och registrera dig här: https://navsweden.se/medlemskap
Medlem "Bas": 49kr/mån, Medlem "Supporter": 99kr/mån, Medlem "Partner": 299kr/mån

Frågor? Mejla till info@navsweden.se

Biljetter