Biljetter

"In the midst of finding ourselves, we lost each other.
Now in the time of tumultous, rapid change there is a need
for another sort of collaboration, one in which improvisation is the basis." 
/Nora Bateson


Warm Data – ”salonger”
- samtal om att vara människa i en värld i förändring

En onsdag i månaden träffas vi på NAV i Nacka för att öva, lära och pröva oss in i det "varma, transkontextuella" samtalets konst, med hjälp av Nora Batesons’ ramar för Warm Data Lab. Samtal som bjuder in fler perspektiv och kontexter och som därigenom vidgar och fördjupar förståelsen kring de teman vi samlas kring. 

I dessa tider finns många sätt att se på världen och varandra, ofta tyvärr med ett tilltal som gör att våra olikheter stöter oss ifrån varandra. Än så välmenta argumenteringar och engagemang drivna av rädslan över ”att vi måste göra något” riskerar att stanna på ytan och leda till kallt strategiska försök att kontrollera oss fram till lösningar, …att ”få ordning” på klimatet, våld i samhället, energin och varför inte våra relationer.

Samtidigt finns det för många av oss en insikt om att det komplexa och svåra i de utmaningar vi står inför hamnar i förenklingar som kan vara rent livsfientliga och motverkar sina syften. Då börjar en resa för att tillsammans lära hur vi kan närma oss det svåra så att verkliga förändringar enklare kan nå oss.

När det finns en längtan efter ett möte med andra som är ömsesidigt, in-lyssnande och där olikheterna och det oväntat spontana blir en resurs, då berörs vi igen och något rör på sig. När vi anar att direktverkande insikter kommer långsamt växande men de får näring av att vi får släppas loss i vanliga, snabba och vilda tankegångar, då uppstår ett annorlunda samspel. Vi upptäcker hur det är att luta oss in i skillnader i tilltalet som gör skillnad i sam-talet.

I ett sk. Warm Data Lab finns inga färdiga svar, ingen är mer expert än någon annan, ingen är representant för något – alla möts som fullödiga, komplexa människor. I samtal på kors och tvärs blir den information vi delar, levande, mänsklig och varm. Den enes erfarenhet öppnar någon annans minne som associeras med en tredjes fundering… Så växer relationer både mellan tankar och människor liksom mellan olika sammanhang och livsområden. Så frodas levande ekosystem av relationer där nya perspektiv och initiativ
uppstår…

Ett Warm Data Lab bygger på gedigen teoretisk grund och har en tydlig, men praktiskt sett mycket enkel struktur. Där finns inte några målsättningar om resultat, samtalen dokumenteras inte och det görs inte några gruppredovisningar. Det är ”bara” möten mellan människor, kontexter, perspektiv, berättelser… möten som skapar relationer och
binder samman. Men utifrån den systemteoretiska grund vi utgår ifrån är det genom dessa relationer och sammanhang som förutsättningar för framtida förändringar möjliggörs.

Värdar för denna kväll är Ann Jönsson, Anna von Bothmer, Kerstin Bragby och Andreas Jadfalk med flera (Warm Data Lab certifierade).

Kom själv eller ta med dig vänner, bekanta, familj och kollegor… de du vill kultivera livsviktiga relationer med på nya marker.

AW och mingel från 17:00 - Soppa, bröd, te/kaffe ingår i biljettpriset.
Det finns också snacks och dryck att köpa för bra priser.
Det organiserade samtalet börjar kl 18:00 och pågår till ca 20.30
Plats: NAV:scen i gamla Rotorfabriken, Järla i Nacka (se info nedan) 


Efterföljande datum:  24/5, 21/6

Biljetter (Soppa, bröd, kaffe/te ingår):
Ordinarie pris: 150 kr

Medlem NAV "BAS": 125 kr (promocode krävs)
Medlem NAV "Supporter": 125 kr
(promocode krävs)
Medlem NAV “Partner”:  80 kr (promocode krävs)Vill du bli medlem i NAV? Läs mer och registrera dig här:
https://navsweden.se/medlemskap
Bas: 49kr/mån, Supporter: 99kr/mån, Partner: 299kr/mån

Biljetter

Allt du behöver veta


När: Onsdag den 26 april 2023

Tid: Mingel och mat från kl. 17:00
Samtal kl 18:00 - 20:30 ca 

Plats: NAV:scen Rotorfabriken, Värmdövägen 120, plan 2, Järla
Kom i tid (kan vara lite klurigt att hitta första gången). Adressen är Värmdövägen 120 - mitt emot Södertörns Brandförsvar - men entrén ligger på "Rotorslingan" som går runt hela den inhägnade fastigheten som utgöra gamla Svenska Rotorfabriken. Du behöver ta dig in genom vänstra grinden som ligger i fastighetens västra del (närmast Sthlm). En NAV-skylt lyser på taket. NAV finns på plan 2.

Biljetter (Soppa, bröd, kaffe/te ingår):
Ordinarie pris: 150 kr

Medlem NAV "BAS": 125 kr (promocode krävs)
Medlem NAV "Supporter": 125 kr
(promocode krävs)
Medlem NAV “Partner": 80 kr (promocode krävs)


Vill du bli medlem i NAV? Läs mer och registrera dig här:
Läs mer här: https://navsweden.se/medlemska...
Bas: 49kr/mån, Supporter: 99kr/mån, Partner: 299kr/mån

Frågor? Mejla till info@navsweden.seBiljetter

Organized by

Studieförbundet Bilda
ost@bilda.nu