27 november 18:00

Livsdränering i mätbarhetens tidsålder

Det omätbaras renässans 
En uppgörelse med pedanternas världsherravälde -

Jonna Bornemark (filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola) gör med sin nya bok "en passionerad uppgörelse med en kultur som håller på att offra sin själ på vägandets och mätandets torftiga altare. Med hjälp av tre renässansfilosofer söker hon få syn på grunden till det hetsiga mätande som idag suger musten ur människor som jobbar med människor.

 Med filosofins hjälp vill hon belysa en samhällsutveckling som hon menar är skadlig och erbjuda alternativa tankesätt, en praktik hon ägnat sig åt som filosof såväl inom som utanför universitetets ramar, som en av de få publika filosofer vi har. Här grundar hon sina teorier om mätbarhetens begränsande kraft på tre renässansfilosofer: Nicholas Cusanus (1401–1464), Giardono Bruno (1548–1600) och René Descartes (1596–1650). Två rätt så okända tänkare, samt en filosofihistorisk gigant som Bornemark delvis omtolkar, eller i alla fall väljer att läsa utifrån ett annat perspektiv än det som fokuserar på hans klassiska dualism mellan kropp och själ och som i så stor utsträckning präglat den västerländska moderniteten." (Jenny Aschenbrenner-SvD - läs hela artikeln här: https://www.svd.se/krav-pa-mat... )

Välkommen på DialogPub - där vi lyssnar, reflekterar och samtalar om angelägna frågor i vår samtid. Denna kväll kommer fokusera på vilket samhälle och vilken välfärd vi vill skapa och vilka strukturer och värderingar vi behöver bli medvetna om och kanske förändra...  

NAV:session
innebär alltid god mat och dryck till bra priser och framförallt fördjupande och inspirerande dialoger i gränslandet mellan Samhälle & Existens.Entré: 
Ordinarie pris: 150 kr inkl moms.
Student/pensionär: 100 kr inkl moms.

Begränsat antal platser (max 60)

AfterWork o Mingel från kl 17:00

Scensamtal startar 18:00 


Arrangörer: NAV Sweden och Bilda 

Hitta hit

NAV - på Nobelberget, Sickla industriväg 6 C. Nacka 

Speakers

Jonna Bornemark
filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

Läs mer

Organized by

Bilda
ost@bilda.nu