Biljetter

"Naturlagen"

Om naturens rättigheter och människans möjligheter 

 Scensamtal: Pella Thiel, Henrik Hallgren, Jonna Bornemark

Välkommen till DialogPub och Bokrelease
på NAV:scen i Pumphuset 


Hur skulle det se ut om naturen hade egna rättigheter? Om berg, hav, floder och skogar betraktades som rättssubjekt och skyddades av lagar, på liknande sätt som människan?

Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatkrisen, miljöfrågan och vår planet. I boken argumenterar författarna Henrik Hallgren och Pella Thiel för varför naturen borde ha juridiska rättigheter, och visar hur denna idé vinner alltmer utrymme – samtidigt som den radikalt utmanar etablerade föreställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor är och vad utveckling innebär. Författarna tydliggör hur västerländsk rättsfilosofi genom århundraden betraktat naturen som en motståndare snarare än en medspelare, och hur våra lagar och domstolar skulle kunna arbeta för en rättvisare och mer hållbar värld om vi i stället betraktade planeten som en helhet.

Naturlagen behandlar den stundande ekologiska krisen som en existentiell kris som ger oss möjlighet att skapa en ny vision för mänsklighetens och civilisationens utveckling. Henrik Hallgrenoch Pella Thiel beskriver ett paradigmskifte, där naturens rättigheter fungerar som en bro mellan det samhällssystem vi har idag och en helt ny världsbild.

Samtalet leds av Johan Wirfält

För musiken står denna kväll saxofonisten, Anders Paulsson. Han kommer inleda och spela för korallreven. Sedan får vi också lyssna på Agneta Setterwall och Peder Karlsson (f.d. The Real Group) 

AW och mingel från 17:30 - Café Pumphuset erbjuder mat och dryck (fullständiga rättigheter) och håller öppet hela kvällen. Scenprogrammet startar ca 18:30 med musik. Sedan följer ett samtal mellan Pella, Henrik och Jonna.

Efter en längre paus fortsätter samtalet med perspektiv och frågor från publiken.
Det officiella programmet bör vara klart runt 21-tiden.

Baren håller öppet längre  för alla som vill stanna kvar och umgås. 

Biljetter

Allt du behöver veta

Pumphuset Café & Handelsbod serverar enklare mat, snacks och dryck (fullständiga rättigheter) 

När: Tisdag 16 Augusti

Tid: Mingel från kl. 17:30
Scenprogram från kl 18:30 - 21:00 (Paus runt kl 19:30)

Plats: NAV:scen Pumphuset, Uppfinnargränd 5, Järla Sjö

Biljetter:
Delta på plats i Pumphuset: 100 kr  (om du fått specialinbjudan - använd promo-code)
Delta online via YouTube : 50 kr  (länk skickas till dig innan  eventet) 

Bokförsäljning av "Naturlagen"  VOLANTE  förlag

Biljetter

Medverkande

Pella Thiel
Ekolog, småbrukare, föreläsare, sakkunnig (UN, Harmony of Nature)

"Som sakkunnig inom UN Harmony for Nature har Pella Thiel en stark förankring i internationella nätverk. Dit hör Naturens rättigheter, en global rörelse som ser naturen som ett subjekt vars rättigheter bör försvaras i lagstiftning. Hon har grundat End Ecocide Sverige och utsågs 2019 till Årets Miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald av Världsnaturfonden WWF.

Pella är ekolog och småbrukare, och har ett långvarigt och gediget engagemang inom miljöfrågor. Hennes fokus på paradigmskiftande idéer för omställning till ett samhälle i harmoni med naturen gör henne extra intressant för näringslivet. Hon visar vägen till ett regenerativt, cirkulärt företagande.

Den lagändring som förordas av EU och flera enskilda länder är att ekocid ska bli ett brott inom samma ramverk som de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter. Det skulle ge ett starkt juridiskt skydd för de livsviktiga ekosystemen, med personligt ansvar för beslut som innebär stor skada på dem. En effekt blir att investeringsflöden förflyttas från verksamheter som inte håller måttet, och i stället kan stimulera innovation och omställning. Ytterst innebär det en förändrad syn på vårt förhållande till naturen; en ekologisk rättsfilosofi.

Pella Thiel är en eftertraktad föreläsare inom näringslivet, för myndigheter, universitet och högskolor. Tillsammans med Henrik Hallgren är Pella Thiel aktuell med boken Naturlagen som utkommer sommaren 2022." (Volante) 

Läs mer

Henrik Hallgren
Naturpedagog, föreläsare, författare och sagoberättare

Henrik Hallgren är utbildare i ekopsykologi och verksam som naturpedagog, föreläsare, författare och sagoberättare. Han vill inspirera till en ny vision om samhället som öppnar upp existentiella frågor kring vad det innebär att vara människa i vår tid. Vad skulle hända om vi slutade betrakta Jorden som en egendom, om vi såg den som en gemenskap av subjekt? Hur skulle vår idé om hållbarhet förändras om vi erkänner att naturen har rättigheter? Vad skulle det innebära om vi förstod människans psyke som en del i en mycket större psykisk helhet som förbinder livsformerna på planeten? 

Henrik Hallgren har ett långt engagemang för miljöfrågans psykologiska och filosofiska dimensioner och är initiativtagare till Lodyn – en förening och tankesmedja för främjandet av ekopsykologi och naturens rättigheter. 

Henrik är utbildad i ekopsykologi vid Schumacher College och är certifierad inom mindfulness-baserad ekoterapi. Han är sedan 2016 medlem i en expertgrupp inom FN-initiativet Harmony with Nature som undersöker hur idén om naturens rättigheter kan spridas och realiseras. Utifrån sin långa erfarenhet som scenberättare håller han föreläsningar som berör på djupet med sin poetiska kraft. Han talar på ett sätt som får nya perspektiv att öppna sig, som ger fantasin spelrum och som samtidigt väcker igenkänning och motivation till handling. 

Henrik är sedan tidigare författare till två böcker: Det gröna skiftet (2009) och Jordens ande (2017) som båda handlar om vår relation till resten av naturen. Med sin akademiska bakgrund inom arkeologi och socialantropologi har han ett stort intresse för utforskandet av människans mångfaldiga möjligheter. Han är aktuell med boken Naturlagen tillsammans med Pella Thiel, som utkommer sommaren 2022. (Volante)

Läs mer

Jonna Bornemark
Professor i filosofi, författare

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet. Tidigare har hon skrivit den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Våren 2022 kommer Jonna Bornemarks nästa bok, Jag är himmel och hav, som är en djupt personlig filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser.

Jonna Bornemark disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tidsamt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet. Under våren 2022 är Jonna ny gästprofessor vid Institute for Public Affairs vid Lunds universitet och forskar på temat ”Artificiell intelligens och omdöme”.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande. Läs det här.

Jonna tilldelades 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod “för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra.”

Läs mer

Anders Paulsson
Musiker/Artist

Dag Anders Paulsson, född 14 oktober 1961, är en svensk sopransaxofonist.
Efter studier på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm har Anders Paulsson som Fulbrightstipendiat utbildats vid Manhattan School of Music, USA, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Conservatoire National de Bordeaux i Frankrike.

Efter debuten 1992 i Carnegie Hall har Anders Paulsson genomfört hundratals konserter på sitt instrument som solist i 22 länder.Anders Paulsson har uruppfört och tillägnats musik av Sven Hagvil, Charlotte Hasselqvist, Anders Eliasson, David Chaitkin, Nils Lindberg, B. Tommy Andersson, Björn Kruse, Victoria Power, Sven-David Sandström, Frida Matsdotter, Ingvar Lidholm, Kari Baek, Martin Möller, Stella Sung, Pelle Olofson, Peeter Vähi, Ingvar Karkoff, Niklas Breman, Fredrik Högberg, David Chaitkin, Håkan Carlsson, Björn J:son Lindh, Joakim Unander, Bo Hansson, Svante Henryson, Jonathan Sheffer, Rich de Rosa, Jan Ferm, Anders Nilsson, Chris DeBlasio, Roger Kellaway, Joakim Unander, Björn Hallmann, Judith Cloud, David Conte, Gerald Busby, Tania French, Chris DeBlasio, Rayner Brown, Tom Pierson, Roop Verma & James Slater.

Anders Paulsson är sannolikt den förste musikern i världen med en solistkarriär på detta i klassiska konsertsammanhang sällsynta instrument.

Han har framträtt som solist med Sankt Petersburg Philharmonic, Estonian National Symphony Orchestra, Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios symfoniorkester, Radiokören och samarbetat med artister som Anne Sofie von Otter, Gustaf Sjökvist, Håkan Hagegård, Gary Graden, Karin Oldgren, Gunnar Idenstam, Andrew Canning, Real Group, Olle Persson. 

Anders Paulssons kompositioner för kör, sopransax & orgel finns utgivna på Gehrmans Musikförlag.

Som jazzmusiker har han samarbetat med Red Mitchell, Randy Brecker, Jan Allan, Esbjörn Svensson, Roger Kellaway, Nils Lindberg och Alice Babs. (Wikipedia) 

Läs mer

Organized by

Volante