Jag kommer !

17 October 2023 17:00NAV:rotorfabriken

Att lyckas leda en komplex process. 

Mellan plan och icke-plan 


Bokrelease, livemusik, scensamtal,
god mat och dryck på NAV 

Karoline Bottheim och Anna Zingmark, författare
Anna von Bothmer, samtalsledare Hur tar vi oss an komplexa samhällsutmaningar?
Energiomställning, klimatförändring, integration, kriminalitet, social utsatthet, civilt försvar och folkhälsa är några exempel på komplexa samhällsutmaningar i dagens samhälle. Dessa frågor hänger ihop med varandra och berör många delar av samhället – och det gör det komplext. Hur kan vi ta oss an dessa frågor praktiskt? 

Boken ”Att leda en komplex process – mellan plan och icke plan” illustrerar både på ett teoretiskt plan och praktiskt metodiskt hur vi kan tänka och gå tillväga när vi tar oss an komplexa frågor. Att arbeta i komplexa processer innebär att planen behöver revideras ofta, att många aktörer behöver samverka över organisationsgränser, att vi befinner oss i stor osäkerhet vad gäller ”den rätta lösningen”. Det kräver mycket tillit för att släppa fri den kreativitet som dessa projekt eller processer behöver.

- Att vara i en komplex process handlar om att navigera i osäker terräng och ställer krav på vår förmåga att balansera olika drivkrafter och logiker. Boken vill vara reflektionsstöd och bidra till att ta tillvara den kreativitet som faktiskt uppstår när vi tar oss an frågor från flera perspektiv , säger Karoline Bottheim

Boken utgår från forskning och praktik i hur den som ska leda en komplex samhällsfråga framåt skapar en framgångsrik process. Den tar läsaren igenom tre faser: Hur du kan tänka och agera när du startar upp och inleder processen tillsammans med andra aktörer, hur du kan tänka och agera när du är mitt i processen och hur du kan tänka och agera när processen tar sig mot en avslutande och omdanande fas.

- Vi vill med den här boken ge dig som leder och medverkar i den här sortens processer ännu mer metoder och verktyg som tar den här typen av frågor framåt. Den har kommit till från både samtal med människor i vitt skilda sammanhang och utifrån forskning om vad som krävs, säger Anna Zingmark

Karoline Bottheim och Anna Zingmark har tillsammans under många år utbildat i att leda komplexa samverkansprocesser och varit rådgivare och processledare i utvecklingsprocesser inom en rad komplexa samhällsfrågor. Kännetecknande för dessa processer är att frågorna kräver att olika organisationer, sektorer och kunskapsområden behöver mötas och integreras. 

Författarna har tidigare skrivit böckerna “Att lyckas leda i samverkan” (2019) och “Att lyckas hindra utvecklingskraften” (2022). Tillsammans driver de företaget Länka Consulting och podcasten ”Art of Collaborating” där de, tillsammans med experter och forskare från olika discipliner, utforskar komplex samverkans- och systemförändring.


Jag kommer !

Allt du behöver veta

Mingel, mat och dryck från 17:00 
Scensamtalet börjar kl 18:00 

NAV:rotorfabriken ligger i Järla, centrala Nacka, 10 min från Slussen 
Värmdövägen 120 
Busshållplats: Järla station (50 meter från entrén till NAV) 

Frågor? 
Mejla: info@navsweden.se

Jag kommer !