Biljetter

"Kraften"

Krigslekar – ett komplext fenomen

Små barn utforskar avancerade rörelser i krigslekar och respekterar varandras utrymme, visar en doktorsavhandling av forskaren Ebba Theorell. 2022 valdes avhandlingen ("Kraft, form, transformationer: Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek") bland annat till en av Lärarpanelens favoriter i tidningen Skolporten som skrev så här:

”Ebba Theorells avhandling ger en tankevända i kunskapen om pojkars krigslek. Genom att använda dansteori gör hon om det sätt som krigslek kan uppfattas, tolkas och kontextualiseras. Avhandlingen öppnar dörren till de estetiska ämnenas didaktik på ett roligt och oväntat sätt och visar att forskning kan förändra tankemönster.”

Ebba Theorell har i sin forskning filmat krigslekande barn i tre till nioårsåldern för att lära sig mer om vilket innehåll barnen ger krigsleken. Lekarna som avses är fysiska actionlekar, superhjältelekar.

– Hos vuxna finns ofta en hård ton om att man ska stävja dessa lekar så tidigt som möjligt och många skolor och förskolor inför totalförbud för krigslekar. Men finns det en risk att allt detta fördömande, på ett bakvänt sätt, i stället alienerar pojkar från våra utbildande institutioner och sociala gemenskaper?

Resultaten av forskningen förvånade Ebba.

– Genomgående var det tydligt att det var väldigt viktigt för barnen att respektera varandras fysiska utrymme. Det var också överraskande att se att små barn är så skickliga i sina rörelsemönster. Att så mycket var precis tvärtom jämfört med det jag förväntat mig och trodde mig veta.

Tidigare forskning har i stor utsträckning tittat på krigslekar i relation till aggressivitet men denna avhandling lyfter fram estetiska dimensioner som kommer till uttryck i krigslek.

– Jag föreslår att krigsleken kan ses som en arena som blir attraktiv för små barn, eftersom den möjliggör ett intensivt och dynamiskt undersökande av rörelse. Analys av data visade att rörelser ständigt finkalibreras i leken, både individuellt och kollektivt men också i relation till platsen. Ebba Theorell efterlyser en ny ansats till området.

– Det behövs många olika nyanserade vuxenperspektiv på krigslekar. Det är exempelvis viktigt att lära sig se skillnad på låtsasaggression och riktig aggression; leker barnen med våldsamma uttryck eller är det ett bråk med en intention att skada, skapa konflikt?

Texten är hämtad från Skolportens hemsida - läs hela artikeln här


Välkommen till NAV:scen i gamla Rotorfabriken, Järla

Kvällen börjar med visning av Ebbas essäfilm "Kraften" och följs av ett kortare seminarie som tar sin utgångspunkt i avhandlingens resultat. Efter en kortare paus fortsätter samtalet med perspektiv och frågor från publiken.

Föreläsningen vänder sig till alla som intresserar  sig för föräldraskap, pedagogik, estetik, utbildning och samhällsutveckling.

AW och mingel från 17:30 - Soppa och bröd ingår i entré-priset 

Scenprogrammet startar ca 18:00. Programmet avslutas vid 20-tiden

Foto: Linnea Bengtsson

Biljetter:
Ej medlem: 225 kr
NAV-medlem (Bas&Supporter): 150 kr (promocode krävs)
NAV-partner:  Gratis (promocode krävs)

Vill du bli medlem i NAV? Läs mer här:
https://navsweden.se/medlemskap
Bas: 49kr/mån, Supporter: 99kr/mån, Partner: 299kr/mån

Biljetter

Allt du behöver veta


När: Tisdag 27 september

Tid: Mingel och mat från kl. 17:00
Scenprogram från kl 18:00 - 20:00 

Plats: NAV:scen Rotorfabriken, Värmdövägen 120, plan 2, Järla
Kom i tid (kan vara lite klurigt att hitta första gången). Adressen är Värmdövägen 120 - mitt emot Södertörns Brandförsvar - men entrén ligger på "Rotorslingan" som går runt hela den inhägnade fastigheten som utgöra gamla Svenska Rotorfabriken. Du behöver ta dig in genom vänstra grinden som ligger i fastighetens västra del (närmast Sthlm). Sök en vit skylt/flagga med röd text "TEXAB". Där finns entrén. NAV finns på plan 2.

Biljetter:
Ej medlem: 225 kr
NAV-medlem (Bas&Supporter): 150 kr (promocode krävs)
NAV-partner: Gratis (promocode krävs)

Vill du bli medlem i NAV?
Läs mer här: https://navsweden.se/medlemskap

Bas: 49kr/mån, Supporter: 99kr/mån, Partner: 299kr/månBiljetter

Medverkande

Ebba Theorell
Doktor och adjunkt vid Stockholms universitet

Ebba är konstnär och pedagog med fokus på kropp, rumslighet, dans, film och bild och har bland annat studerat på Dramatiska Institutet, Södertörns högskola och Stockholms Dramatiska Högskola. 

Ebba har arbetat på lärarhögskolan/Stockholms universitet sedan år 2000, främst på BUV och HSD. Parallellt med arbetet på universitetet har hon arbetat med estetisk - didaktiska praktikutvecklande projekt i förskola och skola och med egen konstnärlig verksamhet. Ebba började arbeta på HSD (dåvarande Cehum) 2011 som forskningsassistent och konstnärlig handledare i forskningsprojekt ”Det magiska språket” och efter det anställdes hon som adjunkt i estetiska lärprocesser med inriktning dans på HSD. 

2017 blev Ebba även doktorand på samma institution, i ämnet "De estetiska ämnenas didaktik" med inriktning mot dans och film. Hon disputerade den 10 december 2021 med avhandlingen "Kraft, form, transformationer: Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek".

Ebba om sin forskning:
Som exempel på några av mina generella forskningsintressen kan nämnas: film, dans, filosofi, estetik, pedagogik och didaktik. Min avhandling handlar om små barns fysiska krigslekar. Hur ska vi förhålla oss till dem? Hur påverkas barn (oftast pojkar) om vi konstant dömer ut och till och med förbjuder deras lek? Vad innehåller dessa lekar och vad gör barnen med de våldsamma tecken som vi alla omges av? Jag tänker att det måste till en mer intresserad och mindre dömande, moraliserande blick från vuxna. Exempelvis genom att i större utsträckning lära oss att se skillnad på låtsasaggressivitet – där barnen leker med våldsamma uttryck – och riktig aggressivitet där det finns en intention att skada eller skapa konflikt. Krigsleken är ett så komplext fenomen så det rör många olika fält: lek, maskulinitet, estetik, sociologi, dans, psykologi, multimodalitet och filosofi. I allmänhet rör mina forskningsintressen estetiska perspektiv på utbildning, uppfostran och barns kapacitet att visa oss fler perspektiv på det mesta vi möter i livet.

Foto: Linnea Bengtsson

Läs mer

Organized by