Anmälan

13 oktober 2021 18:30-21:00NAV

Kommunikationsträning som utvecklar din förmåga att hantera samspelet med andra. Du och världen blir bättre när du kan vara dig själv.

Professor Harald Kjellin leder träning i samarbete med NAV. Under träningen kan du testa din förmåga att presentera dig själv på ett tydligt, spontant och öppet sätt. Du kan också träna på att lyssna på ett sätt som gör att människor vill prata med dig.

Träningen går ut på att du får respons på hur du pratar och du kan därigenom lära dig vad som fungerar bäst när du presenterar olika varianter av dig själv. Du kommer att få reda på hur du uppfattas av andra människor. Du tränar dig också på att kunna styra ett samtal genom att kommentera kvalitén på den respons du får vilket gör att du också tränar andra att kunna anpassa sin respons till dina behov.

  Träningen sker i parvis eller i små grupper och du väljer själv vad du vill presentera.

  Det kostar inget att delta med men du betalar för kaffe och smörgås.

  Plats: NAV, Värmdövägen 120, plan 2, Järla
  Tid:
  13 oktober kl 18:30 - 21:00. 


  Tanken bakom träningen
  Träningen baseras på tanken att det är lättare för oss att bli bättre på att presentera oss själva om vi har möjlighet att få en omfattande konstruktiv respons på hur vi presenterar oss. Eftersom deltagarna tränar varandra så blir en bieffekt av träningen att deltagarna också blir bättre på att ge en konstruktiv respons på presentationer. Träningen är fokuserad på att du spontant skall kunna strukturera ditt budskap medan du pratar. Därför undviker vi traditionella metoder som baseras på att man planerar sin kommunikation i förväg.

  Samtalen sker i tre steg:

  1. Man kan välja att presentera det man vill men för att uppnå eventuella synergieffekter så föreslår kursledaren att man utgår ifrån den allmänmänskliga frågeställning han presenterar innan varje träningsmoment. Frågeställningarna väljs för att passa deltagarnas önskemål.
  2. Deltagarna samtalar parvis i två olika konstellationer.
   1. Hitta en partner
   2. Presentation och respons
    1. Presentation
    2. Respons och diskussion
   3. Byte av roller.
    1. Lyssnaren blir presentatör och pratar
    2. Respons och diskussion
   4. Byte till en ny partner
   5. Upprepa sedan punkt 2.1 -2.4 ovan med din nya partner
  3. Efter att ni är klara med ert andra partnersamtal sammanfattar vi erfarenheterna via samtal i storgrupp under 10 minuter. De deltagare som då känner sig manade kan dela med sig av sina upplevelser de hade under sina parsamtal.


  Initiala regler för att säkra att deltagarna får stöd i att komma igång
  För att säkra att alla deltagare skall kunna ge en konstruktiv respons redan från första början finns nedanstående initiala regler. När deltagarna har blivit vana vid att träna varandra på ett spontant och konstruktivt sätt kan vi bortse från reglerna och istället lita på deltagarnas egna omdömen.

  A
  Lyssnaren kan bara ge respons utifrån personliga upplevelser under samtalet

  Syftet med att lyssnaren aldrig får ta över det ledande initiativet i samtalet är att aldrig någonsin gå över gränsen så att den som pratar sluter sig. Initialt bör man ligga lågt och bara efter det att det uppstått en tillitsfull relation kan man bli lagom ifrågasättande. Initialt gäller att:

  1. Under själva presentationen kan du bara ställa frågor som är ämnade att förtydliga eller förbättra det budskap som presenteras. Om presentatören slutar prata kan den som lyssnar ställa frågan: Vad tänker du på nu?
  2. Efter att personen talat färdigt kan du ge en respons utifrån din egen personliga och känslomässiga tolkning av det som presenteras men du kan inte ha några alternativa åsikter om det som sagts.
  3. Du får inte ta över initiativet i dialogen:
   1. Du bör enbart fokusera på att förstå och utveckla det som personen säger.
   2. Du kan inte berätta om några idéer, teorier eller händelser som du har läst om eller som har hänt utanför det som har presenterats.
   3. Du kan inte presentera egna förslag, teoretiska tolkningar eller värderande omdömen om det som presenteras.

  B
  Som presentatör bör du försöka att styra samtalet i önskad riktning

  Ett syfte med experimentet är att du skall öva dig på att involvera lyssnaren i din presentation så att du får en respons som kan göra din presentation mer dynamisk. Detta kommer antagligen att hända när merparten av presentatörerna upplever att de har tillräckligt med psykologisk trygghet i gruppen för att kunna ta initiativ med den som lyssnar. Du kan guida lyssnaren genom att kommentera kvalitén på den respons du får.
  T ex:

  • Om responsen hjälpte dig kan du säga: ”Tack!, Du har förstått mig!, Just det! Intressant reflektion! Bra kommentar!, Den kommentaren hjälpte mig verkligen att komma vidare!”
  • Om responsen var acceptabel men inte optimal kan du exempelvis säga: Självklart! Jodå!, Kanske det!, Vem vet!, Okay!”
  • Om lyssnaren snarare har hindrat dig att lyckas med presentationen: ”Nej, så är det inte!, det tvivlar jag på!, tyvärr blev jag inte hjälpt av din åsikt om det jag sagt,” etc..

  Bra att veta

  Deltagandet är kostnadsfritt men du betalar för mat och dryck.

  Anmälan

  Speakers

  Harald Kjellin
  Professor Stockholms Universitet

  Läs mer

  Organized by