Anmälan

19 mars 17:30 - 20:00NAV, Cylindervägen 12, plan 4

Vill du utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet och bli mer hållbar som person och ledare? 


Följ med på en resa som hjälper dig att lägga grunden för medvetet hållbara beslut på ett personligt plan och bli inspirerad att utveckla en hållbarhetskultur för din organisation. I seminarieserien får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet och utöva ett hållbart beteende och ledarskap i de sammanhang där du verkar. Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp.


Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

- Olika definitioner av hållbarhet
- Kunskap om din personliga påverkan
- Inspiration för att fatta mer hållbara beslut
- Strategier för att utveckla ett hållbart ledarskap
- Personlig handlingsplan för ökad hållbarhet i de sammanhang du verkar.
- Strategier för att integrera hållbarhet i din organisation

Citat från deltagare på Hållbarhetsresan:


Det bästa med Hållbarhetsresan är:

- "Att jag nu kan vidta åtgärder mot reala mål i mitt arbete”
- ”Jag har fått insikter som jag (och jorden) kommer att ha nytta av”
- ”Information och diskussion om konkreta åtgärder och motiv”
- ”Mixen av att lyssna, prata och att få tänka”

  Seminarieledare:

  Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbar verksamhetsutveckling, ledarskap och organisationskultur. Patrik är specialiserad på  förändringsarbete för individ och organisation. 

  E-post: patrik@helhetskommunikation.se
  Telefon: 073-5054233 

  Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut

  E-post: anders@anderswelin.se
  Telefon: 072-2381212

  Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

  19 mars, kl 17:30-20:00 – Seminarium del 1; Vi går igenom och diskuterar beteendefrågor, värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet. Agenda 2030 introduceras och vi kartlägger våra klimatavtryck.

  26 mars, kl 17:30-20:00– Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussioner om värderingar och går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Hållbar konsumtion och vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättare en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

  2 april, kl 17:30-20:00 Seminarium del 3; Vi återkopplar till den personliga handlingsplanen och relaterar den till de sammanhang vi finns i. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, i olika situationer på vägen mot ett hållbart välfärdssamhälle. 

  Plats: NAV, Cylindervägen 12, Nacka Strand (Restid ca 15 min med buss från Slussen)

  Kostnaden för seminarieserien per person är:
  3000 kr inkl moms för privatpersoner
  3000 kr + moms för företag.

  Obligatorisk föranmälan via  denna sida.

  Sista anmälningsdag : söndag 15 mars 2020

  Plats

  NAV, Cylindervägen 12, Nacka Strand

  Anmälan

  Organized by