Anmälan

2 september 10:15 - 12:45NAV, Cylindervägen 12, plan 4

Vill du, öka din kompetens inom hållbarhetsområdet, utveckla ett hållbart ledarskap och bli mer hållbar som person? 


  • I Hållbarhetsresan genomlyser och definierar vi hållbarhetsbegreppet och ger dig möjlighet att diskutera hållbarhetsutmaningarna som du, i dina olika roller, och din organisation står inför.

Att fatta hållbara beslut är en förutsättning för en hållbar framtid för individer, organisationer och samhället som helhet i enlighet med Agenda 2030. Genomförandet ställer krav på ett hållbart ledarskap. 

Vi definierar hållbart ledarskap som: 

"Att utöva ett ledarskap som är framgångsrikt och hållbart för såväl medarbetarna, organisationen och mig själv inom ramen för de planetära gränserna."

Hållbarhetsresan hjälper dig att utveckla ditt hållbara ledarskap:

Följ med på en resa som hjälper dig att lägga grunden för medvetet hållbara beslut på ett personligt plan och bli inspirerad att utveckla en hållbarhetskultur för din organisation.  I seminarieserien får du

  • Kunskaper om de olika dimensionerna av hållbarhet
  • Verktyg för att öka din medvetenhet och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.
  • Tillfällen till reflektion och kvalificerade samtal i par och grupp


Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

- En helhet av hållbarhetskunskap och ledarskap

- Ökad förståelse för hållbarhetsutmaningarna

- Hjälp att utveckla ett hållbart ledarskap

- Personlig handlingsplan för ökad hållbarhet i de sammanhang du verkar.

- Strategier/metoder för att integrera hållbarhet i din organisation

- Inspiration för att fatta mer hållbara beslut

- Olika definitioner av hållbarhet

- Kunskap om din personliga påverkan

- Förutsättningar för ökad personlig hållbarhet

Hållbarhetsresan genomförs i två olika format under pandemiperioden:

  • Hållbarhetsresan Premium, en fördjupad seminarieserie i tre delar och två uppföljningstillfällen med maximalt fem (5) deltagare. Den är särskilt lämpad för rådgivare och konsulter. Läs mer nedan.
  • Digitalt i tre delar

Hållbarhetsresan Premium – En fördjupad seminarieserie med maximalt fem (5) deltagare och två extra uppföljningstillfällen, särskilt lämpad för konsulter och rådgivare som behöver öka sin kunskap inom hållbarhetsområdet

Hållbarhetsresan ger dig möjlighet att öka din kunskap om hållbarhet och utveckla ditt hållbara ledarskap i verkliga seminarier med ett mycket begränsat antal deltagare. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller till i luftiga lokaler med rekommenderad social distans. Vi schemalägger tidpunkten så att det skall vara möjligt att resa till och från seminarierna, utanför rusningstid. Det går även att åka båt (och ta med cykeln) till seminarielokalen i Nacka Strand.


Tidpunkter och innehåll

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

2 september 2020, kl 10:15-12:45 – Seminarium del 1; Vi går igenom och diskuterar beteendefrågor, värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet. Vi definierar hållbarhet och Agenda 2030 introduceras. Vi kartlägger våra klimatavtryck.

9 september 2020, kl 10:15-12:45– Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussioner om värderingar och går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättar en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

16 september 2020, kl 10:15-12:45 – Seminarium del 3; Vi återkopplar till den personliga handlingsplanen och relaterar den till de sammanhang vi finns i. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, i olika situationer på vägen mot ett hållbart välfärdssamhälle och ”det nya normala”.

Samt två uppföljningstillfällen à 1,5 timmar efteråt. Tidpunkt för dessa bestäms under seminarieserien.

Plats: NAV, Cylindervägen 12, Nacka Strand (Restid ca 15 min med buss från Slussen eller ca 20-30 min med båt från Nybroplan)

Kostnaden för seminarieserien per person är:

6000 kr inkl moms för privatpersoner
6000 kr + moms för företag.

Obligatorisk föranmälan via denna sida.
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2020

Citat från deltagare på Hållbarhetsresan:

Det bästa med Hållbarhetsresan är:

- "Att jag nu kan vidta åtgärder mot reala mål i mitt arbete”

- ”Jag har fått insikter som jag (och jorden) kommer att ha nytta av”

- ”Information och diskussion om konkreta åtgärder och motiv”

- ”Mixen av att lyssna, prata och att få tänka”

Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbar verksamhetsutveckling, ledarskap och organisationskultur. Patrik är specialiserad på förändringsarbete för individ och organisation. 
E-post: patrik@helhetskommunikation.se
Telefon: 073-5054233 

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut
E-post: anders@anderswelin.se
Telefon: 072-2381212

Plats

NAV, Cylindervägen 12, Nacka Strand

Anmälan

Organized by