Anmälan

11 mars 14:00 - 17:00

Vill du utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet, utveckla ett hållbart ledarskap och bli mer hållbar som person? 

  • I Hållbarhetsresan genomlyser och definierar vi hållbarhetsbegreppet och ger dig möjlighet att diskutera hållbarhetsutmaningarna som du, i dina olika roller, och din organisation står inför.
  • Att fatta hållbara beslut är en förutsättning för en hållbar framtid för individer, organisationer och samhället som helhet i enlighet med Agenda 2030. Genomförandet ställer krav på ett hållbart ledarskap. 

Vi definierar hållbart ledarskap som: 

"Att utöva ett ledarskap som är framgångsrikt och hållbart för såväl medarbetarna, organisationen och mig själv inom ramen för de planetära gränserna."

Hållbarhetsresan hjälper dig att utveckla ditt hållbara ledarskap:

Följ med på en resa som hjälper dig att lägga grunden för medvetet hållbara beslut på ett personligt plan och bli inspirerad att utveckla en hållbarhetskultur för din organisation.  I seminarieserien får du

  • Kunskaper om de olika dimensionerna av hållbarhet
  • Verktyg för att öka din medvetenhet och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.
  • Tillfällen till reflektion och kvalificerade samtal i par och grupp.

Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

- En helhet av hållbarhetskunskap och ledarskap

- Hjälp att utveckla ett hållbart ledarskap

- Personlig handlingsplan för ökad hållbarhet i de sammanhang du verkar.

- Strategier/metoder för att integrera hållbarhet i din organisation

- Inspiration för att fatta mer hållbara beslut

- Olika definitioner av hållbarhet

- Kunskap om din personliga påverkan

- Förutsättningar för ökad personlig hållbarhet

Hållbarhetsresan genomförs digitalt under pandemiperioden:

Tidpunkter och innehåll

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

11 mars 2021, kl 14:00-17:00 – Seminarium del 1; Vi definierar hållbarhet, introducerar Agenda 2030 och diskuterar hållbarhet ur ett bredare perspektiv. Vi går igenom samt diskuterar beteendefrågor och värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet.  Vi får tillfälle att reflektera och diskutera kring de utmaningar som vi står inför. Vi kartlägger våra klimatavtryck.

18 mars 2021, kl 14:00-17:00 – Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussionerna om hållbarhet och relaterar till vår egen organisation och samhället. Vi går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättar en personlig handlingsplan för hållbar utveckling

25 mars 2021, kl 14:00-17:00 – Seminarium del 3; Vi återkopplar till den personliga handlingsplanen och relaterar den till de sammanhang vi finns i och de utmaningar vi står inför. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, i olika situationer på vägen mot ”det nya normala”.

Plats: Digitalt via mötesplattformen Zoom.

Kostnaden för seminarieserien per person är:

1500 kr inkl moms för privatpersoner

1500 kr + moms för företag.

Obligatorisk föranmälan via denna sida.Citat från deltagare på Hållbarhetsresan:

Det bästa med Hållbarhetsresan är:

- "Att jag nu kan vidta åtgärder mot reala mål i mitt arbete”

- ”Jag har fått insikter som jag (och jorden) kommer att ha nytta av”

- ”Information och diskussion om konkreta åtgärder och motiv”

- ”Mixen av att lyssna, prata och att få tänka”


Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbar verksamhetsutveckling, ledarskap och organisationskultur. Patrik är specialiserad på förändringsarbete för individ och organisation. 

E-post: patrik@helhetskommunikation.se

Telefon: 073-5054233 

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut

E-post: anders@anderswelin.se

Telefon: 072-2381212


Plats

Digitalt via mötesplattformen Zoom.

Anmälan

Organized by